• res2
  • res3
res22 res33
Script Slideshow by WOWSlider.com v4.2

Rehberlik Programı

 

Rehberlik Programı Demo İndirmek İçin Tıklayınız.

Okul Rehberlik Servisleri için hazırladığımız SIMYA REHBER Programı, rehberlik servislerinin hemen her türlü ihtiyacını karşılamak için tasarlanmıştır. 1999 yılından buyana üzerinde çalışılan program, rehberlik servislerinde mükemmel bir şekilde kullanılmaktadır.

Rehber Programı sayesinde okul Rehberlik Servislerinde karışıklığa, istenildiğinde bir türlü bulunamayan evraklara, kâğıt masrafına, sınıf öğretmenleri ile test uygulama mücadelesine, tutarsız sonuçlara, her şeyden önce bunlar için harcadığınız zamana son veriyor.

Simya Rehber programı sayesinde zamanınızı öğrencileriniz ile yapacağınız görüşmelere ve etkinliklere ayırabilirsiniz. İstediğiniz her türlü bilgiye anında ulaşabilirsiniz. Bir öğrencinin veya sınıfın tüm bilgileri düzenli bir şekilde elinizin altında olacak. Uygulanan test sonuçları için saatlerinizi hatta günlerinizi harcamıyorsunuz. Saatlerce grafik çizmek için uğraşmıyorsunuz. Her şey ama her şey elinizin altında.

Test uygulamak için sınıf öğretmenlerinden yardım istemenize gerek kalmıyor. Test ve envanterleri ister bilgisayardan el ile girebileceğiniz gibi, bu iş için özel tasarlanmış optik formlarla yapabilirsiniz. Yapmanız gereken sadece bizden uygulamak istediğiniz envanterin optik formunu istemek ve bu formları öğrencilere uyguladıktan sonra bize ulaştırmak.

Optik formlar sadece testler için değil öğrenci bilgileri içinde kullanılmaktadır. Öğrencilerin size gereken tüm bilgileri, veli, anne, baba, kardeş ve diğer birçok bilgiyi optik formlarla girmemiz mümkündür. Program sayesinde bu bilgilerden istediklerinizi süzerek alabilirsiniz. Size anne-baba meslekleri veya öğrenim durumları listesi mi? lâzım bir kaç tuşla tamam; veya "anne-babası üvey olan öğrenciler kimlerdir?" Birkaç tıklama ile listeler elinizde.

Program içinde yer alan Örnek Dosyalar bölümünden, sizler için daha önceden hazırlanmış bir çok dosya bulacaksınız. Bu dosyalar arasında yıllık plan örnekleri, yıl sonu çalışma raporu, anne babalar için yazılar, el broşürleri, envanter sorular vb. Dosyalar bulunmaktadır. Bu dosyalar wold, excel ve text formatında hazırlanmış olup, üzerinde istediğiniz gibi değişiklikler yapabilirsiniz. Dilerseniz kendi dosyalarınızı da bu bölümde saklayabilirsiniz.

 

SİMYA REHBER İÇERİĞİ

 

Okul ve Dershane rehberlik servislerinde öğrenci takibi amacıyla hazırladığımız bu programda, geniş çaplı öğrenci bilgilerinin yanı sıra veli ,anne, baba, kardeş ve kişisel bilgiler bulunmaktadır. Öğrenci ve veli görüşme formlarına yaptığınız görüşmeleri, bulgu ve önerilerinizi yazabilirsiniz. Programda bulunan test ve envanterleri uygulayıp sonuçlarını, grafik ve analizlerini alabilirsiniz. Programda bulunan envanter girişlerini el ile yapabileceğiniz gibi Simya Yazılımın hazırladığı optik formlarla da girebilirsiniz. Bilgisi girilen envanterin sonuçlarını anında alıp tek tek veya toplu bir şekilde yazdırabilirsiniz. 
Kristal Listeleme bölümünden, isteğinize göre her türlü listeyi hazırlayıp Excel'e veya yazıcıya gönderebilirsiniz. Anne-Baba meslek listesi mi? Eğitim durumu listesi mi? Fakir öğrenci listesi mi? Anne-Babası ölü-üvey olanların listesi mi? Veya istediğiniz anketlerin, istediğiniz sorularını seçenlerin listesi mi? Bu ve buna benzer tüm listeleri almak mümkün. Örnek Dosyalar bölümünde, office programlarında hazırlanmış işinize yarayacak dosyalar bulunmaktadır. Bunlar arasında yıllık plan örnekleri, yılsonu çalışma raporları, el broşürleri, envanter soruları, anne babalar için metin dosyaları vb. dosyalar bulunmaktadır.

 

Programda Bulunan Testler:

1-) Çalışma Davranışlarını Değerlendirme Ölçeği:

Bu ölçekte, öğrencinin verdiği cevaplar: 1-Çalışmaya Başlamak ve Sürdürmek, 2-Bilinçli Çalışmak ve Öğrendiğini Kullanmak, 3-Not Tutmak ve Dersi Dinlemek, 4-Okuma Alışkanlığı, 5-Ödev Hazırlamak, 6-Okula Karşı Tutum, 7-Sınavlara Hazırlanmak ve Sınava Girmek, başlıklarında değerlendirilerek her öğrenci için bölümlerden aldıkları puanlara göre yorumlar yapılmaktadır. Böylece çalışmanın neresinde yanlışların veya eksikliklerin bulunduğunu saptamanıza yardımcı olmaktadır.

2-) Aile Envanteri:

Bu envanterde aileye sorulan sorular değerlendirilmektedir. Analiz butonu ile tüm maddelere evet-hayır cevabı veren kız, erkek ve toplam öğrenci velileri ile oranları listelenir. Her hangi bir veya bir kaç maddeyi seçip bunları okul, seviye ve sınıf bazında olumsuz cevap veren velilerin öğrencilerini listelemek mümkün. Listelenen öğrencilerin kız erkek ve toplam sayıları ile oranları ekrana gelecektir. Listelenen bu öğrenci velilerine Mektup butonuna basarak davetiye mektubu çıkartabilirsiniz. Seçtiğimiz madde yada maddeler davetiye mektubu çıkarttığımız velilerin veli görüşme formuna otomatik işlenir. Böylece veli geldiğinde başka hiçbir yere bakmaya gerek kalmadan, veli görüşme formunda veliyi hangi maddelerden çağırdığımızı görebiliyoruz.

3-) Kendini Değerlendirme Envanteri:

Bu envanterde öğrenciye uygun meslekleri bulmamıza yardımcı oluyor. Maddeler cevaplandırıldığında yada optik formla girildiğinde Sonuç butonuna basıp Madde Numaraları bölümüne girip toplam puanları görebiliriz. Buradan profil butonuna basarak, profilin çizilmesi sağlanır. Profil çizilirken aynı zamanda da meslek grupları listelenecektir. İstediğimiz bir meslek grubunun üzerine tıklayarak içindeki meslek listesini görebiliriz. Bu envanterin baraj ayarları kullanıcı tarafından değiştirilebilmektedir. Bu öğrenci ile ilgili rehber öğretmenin varsa görüşleri ilgili alana yazılarak yazıcıya gönderilebilir.

4-) Akademik Benlik Ölçeği:

Bu ölçek öğrenciye uygun alanları bulmamıza yardımcı olur. Maddeler cevaplandırıldığında yada optik formla girildiğinde Sonuç butonuna basıp Madde Numaraları bölümüne girip toplam puanları görebiliriz. Buradan profil butonuna basarak, profilin çizilmesi sağlanır. Profil çizilirken aynı zamanda da uygun alanlar listelenecektir. Bu envanterin baraj ayarları kullanıcı tarafından değiştirilebilmektedir. Rehber öğretmenin bu öğrenci ile ilgili görüşleri varsa, ilgili alana yazılarak yazıcıya gönderilebilir.

5-) Mesleki Yönelim Envanteri:

Bu envanter, testler grubundan oluşmuş ve öğrencilerin hangi alan ve mesleklere yönelmeleri gerektiği konusunda öğrencilere yardımcı olmayı amaçlıyor. Envanter, Mesleki Tercih, Mesleki kişilik, Sözlü Düşünme, Sayı Kavrama, Soyut Düşünme Uzaysal Düşünme ve Mekanik Düşünme test gruplarından oluşmaktadır. Bu testlerin sonucunda öğrencinin Mesleki İlgi, Genel Yetenek ve Mesleki Kişilik profilleri çıkmakta ve bu profillere göre uygun meslek grupları belirmektedir. Envanter, öğrencinin tercih ettiği mesleklerin, kişiliğine ve yeteneğine uygun olup olmadığını da denetleyebiliyor. Ayrıca öğrencinin testlerden aldığı puanlar tablolar halinde de verilmektedir.

6-) Sosyometri:

Bu testte, öğrenciyi 1. 2. ve 3. dereceden isteyen (dilenirse istemeyenlerde alınabilir) arkadaşlarının oy toplamları alınarak puana dönüştürülür. Böylece sınıfın en çok istenilen ve istenmeyen öğrencileri tespit edilebildiği gibi kimlerin arkadaş grupları kurdukları, kimlerin yalnız kaldıkları, sınıftaki kız erkek ilişkileri, baskı grupları ve benzeri durumlar tespit edilebilir. Öğrencilerin kaç kişi tarafından istendikleri ve aldıkları puanlar bir tabloda gösterilmektedir. 
Bu tablodan sosyograma geçilip hangi öğrencilerin birbirlerini istediklerini, kimin kimi isteyip istemediğini, klikleri, vs. Öğrenci resimleri ile beraber gösterilmektedir. Sosyogramda dilenirse sadece isteyenler, istemeyenler, derecelere göre isteyenler, bir birine bağlı olarak isteyenler görülebilir. Bir öğrenci resmine tıklandığında o öğrenciyi kimlerin kaçıncı dereceden istediği (ve istemediği) o öğrenciye kimlerin nasıl oy verdiği görülmektedir. Ayrıca Sosyometri farklı bir grafikle de alınabilmektedir. Bu grafikte her öğrenciyi iki sütunda temsil eder. Bu sütunlar istenilen ve istenilmeyeni göstermektedir. Sütunların üzerine gelindiğinde bu sütunun hangi öğrenciye ait olduğu pencerede gözükmektedir. Sütunlara tıklanırsa o öğrenciyi isteyen ve istemeyenlerin listesi ile öğrencinin istediği ve istemediği kişiler ayrı bir pencerede görülebilir.

7-) Sorun Tarama Envanteri:

Bu envanter soruları değiştirilebilir ve 200 soru girilebilir. Envanterin sonuçları sınıf, seviye ve okul bazında alınabilir. Sonuç istendiğinde her maddeyi tek tek kaç öğrencinin işaretlediği ve oranları listelenir. Bu tablonun grafiğine grafik butonuna basılarak ulaşılır. Grafik her madde için bir sütunla ifade edilir. Hangi sütuna tıklanırsa o sütunun temsil ettiği madde ekranda gözükecektir. Bu testin analiz bölümünde her hangi bir madde veya maddeleri işaretleyen öğrencilerin listeleri alınmaktadır. Dilenirse belirli bir sayıdan daha fazla işaretleme yapmış öğrenci listesi de alınabilir.

8-) Başarısızlık Nedenleri Envanteri:

Bu envanterde sorun tarama envanteriyle aynı prensiplerle çalışmaktadır.

9-) Kimdir Bu Anketi:

Bu testin sonuç tablosunda, öğrencilerin arkadaşları tarafından hangi özellikleri ile tanındığını görebiliriz.

10-) Kime Göre Ben Neyim Anketi:

Bu envanterde bulunan özelliklere göre öğrenciler kendilerini nasıl gördükleri araştırılmaktadır. Bir özelliği kaç öğrenci, öğretmenlere, ailesine, arkadaşlarına ve kendine göre işaretlediği görülmektedir. İstenirse herhangi bir sayının üzerine tıklanarak bu özelliği işaretleyen öğrenci listesi alınabilmektedir.

11-) Sınav Kaygısı Ölçeği:

Bu ölçekte, öğrencinin verdiği cevaplar:

1-Başkalarının sizi nasıl gördüğü ile ilgili endişeler,
2-Kendinizi nasıl gördüğünüzle ilgili endişeler,
3-Gelecekle ilgili endişeler,
4-Yeterince hazırlanmamakla ilgili endişeler,
5-Bedensel tepkiler,
6- Zihinsel tepkiler,
7-Genel sınav kaygısı,

başlıklarında değerlendirilerek her öğrenci için, bölümlerden aldıkları puanlara göre yorumlar yapılmaktadır.

12-) Çoklu Zeka Envanteri:

Öğrencilerin zeka alanlarını gelişmişlik düzeylerini öğrenmek ve bu doğrultuda öğrenci ve velilere öneriler sunmak için hazırlanmıştır.

13-) Stres Düzeyi Ölçeği:

Öğrencilerin stres düzeylerine belirleme ve bu yönde çalışmalar yapmak için kullanılır.

 

GÖRÜŞME İSTATİĞİ:

 

Bu bölüm, o âna kadar görüşmeye gelen öğrenci istatistiğini tutar. O zamana kadar toplam kaç öğrenci görüşmeye geldi? Bunların kaçının kız, kaçının erkek olduğunu görebiliriz. Müdür, Müdür yardımcısı vs. kaç öğrenci gönderdi? gelen öğrencilerden kaçıyla hangi konuda görüşüldü? hangi bulgular kaç kişide bulundu?.. Tüm bu istatistiklere tek butonla ulaşılabilir. İstenirse herhangi bir rakam üzerine tıklanarak, bu sayıyı oluşturan öğrenci listesi de alınabilir.

 

KRISTAL LISTELEME:

 

Bu bölümden istediğimiz şekilde listeler alabiliriz. Program içinde bulunan tüm verilerden hangilerini istersek seçip alabiliriz.. Örneğin anne-baba meslek listesi mi istiyoruz? Öğrencinin numarası, adı, soyadı, sınıfı, anne mesleği ve baba mesleği butonlarını seçip Tara butonuna basıyoruz, tüm okulun bu listesi ekrana geliyor. Eğer sadece bir sınıfın bu listesini istersek, sınıf bölümünden ilgili sınıfı seçip listeliyoruz. Bu yöntemle öğrenim durumu listesi, fakir öğrenci listesi, anne-babası ölü veya üvey olanların listesi gibi nasıl bir listeye ihtiyacımız varsa alabiliyoruz.
Hatta gelişmiş bölüme girerek seçtiğimiz envanterlerdeki belirlediğimiz sorulara cevap veren öğrenci listesini dahî alabiliriz. Listeleri sütun başlıklarına tıklayarak alfabetik sıraya koyabiliriz. Listeleri yazıcıya gönderebileceğimiz gibi Excel programına da gönderebiliriz. Ayrıca listelenen öğrencilere Adres etiketi bastırabilir, resimli öğrenci tanıma formları yazdırabilir, Kendini Değerlendirme, Çalışma Davranışlarını Değerlendirme Ölçeği, Sınav Kaygısı Ölçeği gibi testlerin sonuçlarını toplu olarak yazdırabiliriz.

 

YÖNELTME:

 

Yöneltme yönergesi gereği öğrencilerin mesleğe yöneltilmesinde öğretmenlerin uygulaması gereken anketlerin giriş bölümü ve gerekli belgelerin alınması sağlanmaktadır.

 

İSTATİSTİKLER:

 

Bu bölümde uygulanan envanterlerin sonuçlarını, grafiklerini ve analizlerini alabiliriz. Testleri derinlemesine inceleyebilirsiniz.

 

ÖRNEK DOSYALAR:

 

Word Excel ve tekst formatında hazırlanmış dosyalarda, testt soruları anne babalar için hazırlanmış yazılar, yıllık plan örneği, yılsonu çalıma raporu vb. dosyalar bulunmaktadır.

 

•TESTLERİMİZ

1.Öğrenci tanıma Form A-B (Çift Yüzlü)
2.Aile Envanteri
3.Sosyometri
4.Sorun Tarama Envanteri
5.Başarısızlık Nedenleri Envanteri
6.Kime Göre Ben Neyim
7.Çalışma Davranışlarını Değerlendirme Ölçeği 
8.Mesleki Yönelim Envanteri
9.Sınav Kaygısı Ölçeği 
10.Kimdir Bu Envanteri 
11.Stres Düzeyi Ölçeği 
12.Çoklu Zeka Envanteri 
13.Burdon Dikkat Testi
14.Öğrenme Stilleri Testi
15.Öğrenci Memnuniyet Anketi (TKY)
16.Veli Memnuniyet Anketi (TKY)
17.Çalışan Memnuniyet Anketi (TKY)
18.D2 Dikkat Testi
19.Duygusal Zeka testi
20.Mesleki eğilim belirleme testi
21.Holland mesleki tercih testi